• Historia szkoły

    Szkoła istnieje od 1993r. i obejmuje swoim szkoleniem adeptów rzemiosła we wszystkich zawodach. Przyjazna, sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi młodych ludzi, atmosferę tworzy doborowa kadra pedagogiczna. Otwartość, partnerstwo i gotowość do współpracy w rozwiązywaniu szkolnych problemów i konfliktów to podstawowe zasady procesu pedagogiczno-wychowawczego w naszej placówce. Szkoła nasza posiada uprawnienia szkoły publicznej. Ukończenie nauki w naszej szkole umożliwia kontynuowanie nauki w liceum lub technikum. W trakcie roku szkolnego nasza szkoła organizuje szereg bezpłatnych wycieczek i imprez rekreacyjno - poznawczych.W dniu 25 listopada z okazji 15 lecia szkoły cechowej odbyły się uroczystości nadania naszej placówce sztandaru i imienia św. Józefa.Z tej okazji wiceprezydent Bożena Jawor odsłoniła umieszczoną na elewacji gmachu szkoły tablicę pamiątkowa, na której umieszczono napis: "Tablica Pamiątkowa nadania sztandaru im. św. Józefa Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu".

  • Po doniosłej chwili odsłonięcia tablicy zebrani pochodem przeszli do w Kościoła św. Kazimierza, gdzie odprawiono uroczystą Mszę świętą w intencji szkoły i środowiska rzemieślniczego. Po uroczystościach kościelnych w budynku MCK "Sokół" nastąpiło przekazanie szkole sztandaru, na który młodzież szkolna złożyła ślubowanie. Wielu z zaproszonych gości zabrało głos, odczytano również listu od nie mogących przybyć parlamentarzystów. Obchody szkolne były okazją do uhonorowania pedagogów i rzemieślników za trud włożony w edukację młodzieży. Na wniosek Zarządu Cechu Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymali nauczyciele Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu w Nowym Sączu.Tablicę poświęcił Ksiądz Kanonik Jan Siedlarz - proboszcz Parafii św. Kazimierza. W obchodach wzięli udział także m.in.: Ksiądz Prałat Andrzej Jeż, Wiesław Janczyk - Poseł na Sejm RP, Arkadiusz Mularczyk - Poseł na Sejm RP, Tadeusz Kliś - Wiceprzewodniczący ZRP, Jerzy Gwiżdż - Zastępca Prezydenta Miasta , Artur Czernecki - Przewodniczący Rady Miasta, Agata Szuta - Małopolski Wicekurator Oświaty, Rafał Leśniak - Zastępca Miejskiego Komendanta Policji, reprezentacje zaprzyjaźnionych Izb Rzemieślniczych z Nowego Sącza, Tarnowa,  oraz Cechów z Brzeska, Gorlic, Nowego Targu, Limanowej, Zakopanego i delegacje sądeckich szkół, rzemieślnicy.

To warto zobaczyć

Dobrze zaprojektowana szkoła